Vad är berättarrazzia? 

FÖRST ÖVERRASKNING OCH SHOW. 

DET KNACKAR PÅ KLASSRUMSDÖRREN:
- HEJ, VILL NI HÖRA EN HISTORIA?


Berättarna knackar på var sitt klassrum, fem minuter efter lektionsstart.
En och en går in,  berättar en kort berättelse, 5 – 15 minuter. Förtrollar, förfärar, förtjuser. Och går sedan, utan förklaring. Det går en stund. Så knackar det igen. En ny berättare träder in. 

Olika berättelser i var klass, skolan runt, tills alla klasser fått lika många besök som antalet berättare. T ex ger 7 klasser multiplicerat med 3 berättare = en rullande föreställning av minst 21 berättelser. Räcker tiden börjar vi ett nytt varv, ända till rast.


Ingen scen behövs
Berättarrazzia är ett överrumplande kulturnedslag: både teater och litteratur, lite musik och några stänk av cirkus! Helt utan rekvisita, kostymer eller smink. Ingen scen behövs utöver den klassrumskvadratmeter där berättaren bygger en hel fantasivärld. Barnen stannar kvar i sina klassrum. Razzian ska vara överraskande. Berättelserna talar för sig själva och infogas inte i någon förhandstolkning.


Vad berättar vi?
Både traditionella sagor och egna original. Varje berättare har sin stil. Ibland skapar vi berättelser i stunden ihop med eleverna, berättelser som kanske infogas i vår repertoar och sedan återberättas för annan publik, på en annan skola, i en annan landsände. Det är så en muntlig berättarkultur skapas, i ständig förändring.


Razzian planeras i maskopi med lärarna som inte får säga ett knyst till eleverna. Därför inleds varje skolbesök med några timmars intro med lärarna, dagen före razzian. Även lärarna behöver leka och få inspiration! 

När vi lämnar klassen vi just besökt, kan vi höra reaktionerna genom dörren.
- Vem var hon? Var kom han ifrån? Visste du om detta? Var det sant? Får vi höra mer?


Idealt är vi tre berättare som cirkulerar. I specialfall (t ex väldigt många klasser eller kort om tid) hyr vi in en extra berätttare. Vi har även samarbete med engelsktalkade proffsberättare. 


Sedan prova själva - workshop!
Efter razzians inspiration är det dags för workshops. I halvklasser, med var sin berättare som lärare, får eleverna på ett lekfullt sätt lära sig en modell för att skapa egna berättelser. Papper och penna är förbjudet! Här är det minnet och närvaron som övas och det är inget svårt om
man lärt sig strukturen. En praktisk retorik, både prat och lyssnande, på fantasins vingar!


Extra allt 
Finns det tid, intresse och budget kan vi toppa dessa två steg (razzia + workshop) med att en självvald skara av modiga elevberättare från de äldre klasserna genomför en egen razzia hos yngre barn.

De blir då grundligt coachade av oss med repetitioner före och utvärdering efteråt.

Detta är beroendeframkallande och eleverna tigger om att få berätta mer! En klass till, en klass till!


Barn är den bästa publik i världen! 

Efter berättarrazzia kokar och sprudlar skolan av fantasi och berättelser, barnen slåss om att få sitta nära oss i matsalen och ögonen glittrar på både elever och lärare.

Barnen lär sig inte bara att berätta -- utan även at lyssna.

Vi berättare har minst lika roligt för vi får under loppet av en dag chans att prova både nya och gamla berättelser. Vi har världens roligaste jobb! Och barn är den bästa publik i världen!


Exempel på upplägg


Varje berättarrazzia är den andra olik.


Vi gör ett specalupplägg för varje skola,  beroende på antal klasser och åldersgrupper. Våra razziabesök har pågått mellan 1 dag  till 3 veckor. I vissa kommuner gör vi razzia på flera eller t o m alla skolor. Då kan vi behöva komma i flera omgångar. Vi stannar inte hemifrån över helgerna.


Vi berättar för alla åldrar, från F – åk 9, eller gymnasiet (som ju tyvärr inte omfattas av skapande skola).

Vi har vana vid att berätta för, och ha workshops med, funktionsvarierad publik. Se gärna våra CV här.


Eftersom våra berättelser bygger mycket på kroppsspråk och känslovarierad röst, brukar vi inte ha några problem att kunna engagera nyanlända med begränsade svenskakunskaper.


Under pandemin utvecklade vi metoder att köra razzia "smittfri berättarrazzia" utomhus och t o m trådlöst (med högtalare iinne i klassrummen) genom klassrumsfönster, utifrån och in.


Det finns ingen skola, ingen situation, som kan stoppa en passionerad berättarrazzia!


Konkreta exempel:


Skola 1.  3 klasser åk 4 (25 + 27 + 22 elever = 6 halvklasser)
Dag 1 Lärar-intro e skoltid, 90 min.
Dag 2 FM kl 8.20 - 9.40 RAZZIA, 4 besök i var klass
            FM kl 10 - 11.20  WORKSHOP i 3 halvklasser
            EM kl 12.30 - 14 WORKSHOP i 3 halvklasser

Kostnad: 4,5 dagsarvoden + resa och ev övernattning 


Skola 2, 7 klasser åk 6 "extra allt" (14 + 22 + 29 + 24 + 27 + 25  + 19 elever = 13 halvklasser)

Dag 1 Lärar-intro e skoltid, 90 min.
Dag 2 FM kl 8.10 - 9.30 RAZZIA, 3 besök i var klass
            FM kl 10 - 11.20 WORKSHOP i 3 halvklasser
            EM kl 12.30 - 14 WORKSHOP i 3 halvklasser

Dag 3 FM kl 8.10 - 9.30 WORKSHOP i 3 halvklasser

            FM kl 10 - 11.20  WORKSHOP i 3 halvklasser

            EM kl 12.30 - 14 WORKSHOP i 1 halvklass 

            EM kl 12.30 - 15  SPECIALTRIMNING AV ELEV-RAZZIAGRUPP

                                    (MAX 14 ST FRIVILLIGA) 

Dag 4 FM  kl 8.20 - 9. 40  ELEV-RAZZIA MOT LÅGSTADIEKLASSER

                     kl 10 - 11.20 Efterbearbetning av elevrazzia.

Kostnad:  12 dagsarvoden + resa och 3 x 3 övernattningar


Skola 3, 13 klasser F - åk 9 (ENBART RAZZIA) 290 elever.
Dag 1 Lärar-intro e skoltid, 90 min.
Dag 2 FM kl 8.10 - 9.30 RAZZIA, 3 besök i 5 klasser
FM kl 10 - 11.20 RAZZIA, 3 besök i 4 klasser 
EM kl 12.30 - 14 RAZZIA, 3 besök i 4 klasser.
Kostnad: 4,5 dagsarvoden + resa och 1 övernattning för 3 p.


Kommun 4, 3 skolor, 14 klasser, F - åk 6, (ENBART RAZZIA) 310 elever.

Dag 1 Lärar-intro e skoltid, 90 min.
Dag 2 SKOLA 1 FM kl 8.10 - 9.30 RAZZIA, 3 besök i 5 klasser
Dag 2 SKOLA 2 FM KL 10 - 11.30 RAZZIA, 3 BESÖK I 4 KLASSER

Dag 2 SKOLA 3 EM fr kl 12, 3 besök i 5 klasser
Kostnad: 4,5 dagsarvoden + resa och 1 övernattning för 3 p.Maila oss för exakta prisuppgifter och för upplägg av just din skolas version av berättarrazzia!Vad kostar det?

VERBALISTA är professionella konstnärer och följer de rådande arvodesrekommendationerna som ges av konstnärsorganisationer som bl a Författarförbundet, Teaterförbundet, Författarcentrum och Centrum för Dramatik - de organisationer vi är medlemmar i. De exakta summorna uppdateras i följd av det allmänna kostnadsläget.

Utöver arvodet kommer tillägg för resor och övernattning.

Vid större uppdrag, som omfattar mer än en vecka, är vi villiga att förhandla om en mängdrabatt. 

Det händer att skolor eller kommuner har en viss pott, t ex i budgeten för skapande skola, och då kan vi gå den omvända vägen:  - Vad får vi för den här summan?

Vi fakturerar efter utfört uppdrag från den ideella föreningen VERBALISTA, som är momsbefriad. Uppdrag inom skolor kan generellt göras momsbefriat.Vanliga frågor

- Vilka åldrar riktar ni er till?


- Vad behöver ni för teknik och utrustning i er workshop?


- Vad berättar ni för sorts berättelser?


- Varför ska det vara hemligt för barnen?


- Vi har några elever som inte klarar av överraskningar - hur gör vi då?


- Vad kostar det?


- Vi har bara en klass med 6 årskurser - kan ni ha berättarrazzia hos oss ändå? 


- Hur många elever kan vara med vid ett tillfälle (t ex en dag)?


- Barnen kanske blir rädda när ni störtar in - har ni tänkt på det?